Oferta Educationala

AN SCOLAR 2017 - 2018
 • SCOALA PRIMARA/GIMNAZIU Taxa anuala
  Elev nou
  Program 08:00 – 15:00 2.500 €

  * Taxa de înscriere în cuantum de 100€, se plătește o singură dată la înscrierea elevului în școală și este nereturnabilă.

  • Asigurăm un climat ce promovează respectul, toleranţa şi înţelegerea faţă de culturi şi valori diferite, dobândirea capacităţii de rezolvare a problemelor şi de recunoaştere individuală şi socială fără deosebire de limbă, religie, naţionalitate sau rasă, acestea fiind preocupările noastre constante pentru realizarea succesului personal şi profesional al elevilor noştri, în contextul actual de membri ai comunităţii europene;
  • Studiul limbilor moderne la nivel avansat: Limba Engleză (5 ore/saptămână) şi Limba Germană;
  • Învăţători şi profesori care se potrivesc profilului Spectrum: buni specialişti (cu experienţă în sisteme de învăţămant privat şi de stat, naţional şi internaţional), care reprezintă modele pozitive pentru elevii Spectrum, atât din punct de vedere profesional, cât şi uman, deschişi la nou şi dornici să se perfecţioneze constant;
  • Profesori specializaţi: promovăm folosirea încă din ciclul primar a cât mai mulţi profesori de specialitate pentru activităţile curriculare şi extra-curriculare, pentru a expune copiii la cât mai multe arii de interes şi stiluri de predare;
  • Programa extinsă pentru aprofundare şi perfecţionare specifică şcolii noastre presupunând abordarea unei arii largi de discipline;
  • Colectivul clasei este ideal (maxim 18 elevi în clasă), ceea ce este un important avantaj, pentru că profesorul se poate axa pe o predare individualizată şi axată pe aptitudinile fiecărui copil. Clasele mici au un impact foarte important asupra procesului de învăţare şi a sentimentului de siguranţă şi apartenenţă la un grup;
  • Curriculum de bază este românesc (şcoala este autorizată de Ministerul Educaţiei din România);
  • Ore de studiu – unde elevii aprofundează cunoştinţele predate la clasă şi îşi efectuează temele;
  • Competiţia este benefică pentru orice copil, iar învăţământul particular încurajează remarcarea adevăratelor talente prin concursuri şi olimpiade. Elevii participă la astfel de competiţii încă din primii ani de şcoală;
  • Sistem de evaluare stimulativ, cu accent pe autoevaluare;
  • Standarde de performanţă şi disciplină ridicate;
  • Folosirea unor principii educaţionale, interdisciplinaritate şi pluridisciplinaritate, care facilitează înţelegerea şi fac învăţarea mai placută (ex: se corelează diferitele materii precum limba română, limba engleză, matematica, artele plastice etc. în jurul unei teme comune);
  • Varietate de activităţi extra-curriculare pentru a le da copiilor posibilitatea să-şi identifice talentele şi pasiunile şi pentru a le oferi ocazia să lucreze diferenţiat, în zonele unde excelează;
  • Facilităţi de excepţie: amenajate toate spaţiile necesare unei şcoli moderne.
  • Pentru buna dezvoltare atât fizică, cât şi emoţională, elevii beneficiază de asistenţă medicală şi psihologică.
  • Durata an şcolar: 10 luni (septembrie-iunie);
  • Supraveghere video
  • Transport (Colaborare cu o firma externa de transport copii specializata).
  • Curriculum naţional;
  • Şcoală autorizată;
  • Numărul maxim de elevi din fiecare clasă este de 20, făcând posibilă desfăşurarea activităţilor într-un mediu familial şi sigur, cu atenţie deosebită pentru fiecare copil;
  • Studiul limbilor moderne la nivel avansat: Limba Engleză (3-6 ore/săptămână) şi Limba Germană;
  • Profesorii sunt calificaţi, participând în fiecare an la cursuri de perfecţionare, formare şi dezvoltare personală;
  • Comunicare promptă, zilnică, a rezultatelor evaluărilor, a absenţelor şi a observaţiilor profesorilor către părinţii fiecărui elev prin intermediul catalogului virtual;
  • Educaţie bazată pe motivaţie;
  • Pregătire intensivă cu elevii pentru olimpiade, concursuri naţionale şi internaţionale;
  • Activităţi extraşcolare: excursii, drumeţii, picnicuri, vizite, tabere, etc;
  • Ore de club unde elevii pot opta pentru un club în funcţie de dorinţele şi aptitudinile lor (ex: club de sport, club de muzică, teatru etc );
  • Servicii de servire a mesei (în regim de catering);
  • Pentru buna dezvoltare atât fizică, cât şi emoţională, elevii beneficiază de asistenţă medicală şi psihologică.
  • Supraveghere video
  • Transport (Colaborare cu o firma specializata)
 • Mai multe informatii despre admitere